Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie na rzecz udziałowców

Udziałowiec spółki z o.o., prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, świadczy usługi doradcze i prokurenckie na rzecz tejże spółki (udziałowiec jest jednocześnie prokurentem spółki). Zapytanie podatnika brzmi: czy wydatki wynikające z faktur dot. wykonania przedmiotowych usług stanowią koszty uzyskania przychodów, uwzględniając zapisy art. 16 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Urząd Skarbowy w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U ...

dotaczy działalności socjalnej, zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004 r. (znak: GK/24/2004, z datą wpływu 5.05.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: 1. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm ...

Czy przychód uzyskany przez pracownika w związku ze zwrotem kosztów zakupu okularów jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Czy faktura za okulary powinna być wystawiona na zakład pracy, czy powinna być to faktura imienna wystawiona na nazwisko pracownika?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.08.2004 r. (uzupełniono 10.09.2004 r.) skierowane do tut. organu podatkowego w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynac ...

Czy koszty poniesione przez spółkę z tytułu zawartej umowy z udziałowcem na wykonanie tłumaczeń w czasie delegacji zagranicznych stanowią koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 14.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2003 r. bez znaku, uzupełnionego pismem z dn. 23.10.2003 r. data wpływu do tut. Urzędu 23.10.2003 r.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...

dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłaconej ustępującemu ze spółki wspólnikowi, z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków na rzecz pozostających w spółce dwóch wspólników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 30.06.2005 r. (znak: US.III-415/5/05), odmawia zmiany ww. postanowienia w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Czy wydatek w postaci wypłaty przedmiotowych świadczeń jest kosztem uzyskania przychodów dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy wartość opłacanych składek dotyczących umowy ubezpieczenia jest kosztem podatkowym Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące kosztów podróży Prezesa Zarządu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy koszty podróży Prezesa Zarządu z Irlandii do S., takie jak koszty biletów lotniczych i wynajmu hotelu w S. - siedzibie firmy - można uznać za koszt uzyskania przychodów Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy wskazane wydatki z tytułu podróży służbowych, wynajmu mieszkania w miejscu siedziby Spółki, podróży samolotem oraz wynajmu samochodu na rzecz prezesa zarządu będącego członkiem organu stanowiącego, są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 36 ms