Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interes faktyczny

Zdaniem Podatnika powyższa kwalifikacja usług umożliwia zastosowanie 7% stawki podatku VAT lub 22% stawki podatku VAT w zależności od rodzaju obiektu, w którym wykonywana jest usługa.Zgodnie z art. 51 ustawy o VAT, 7% stawkę podatku należy zastosować w przypadku, gdy usługa będzie wykonywana w budynkach uwzględnionych w załączniku nr 5 poz. 86 ustawy, natomiast w pozostałych obiektach usługę tę należy opodatkować według 22 % stawki podatku VAT.

Stan faktyczny: Spółka przeprowadza adaptację urządzeń gazowych, polegającą na przestawieniu tych urządzeń w celu przystosowania ich do pracy w oparciu o inny rodzaj gazu. W zakres usługi wchodzą: wymiana dysz we wszystkich urządzeniach gazowych (takich jak kuchenki gazowe, piecyki gazowe, itp.) oraz regulacja tych urządzeń poprzez ustawienie poziomu spalin i ich próby szczelności. Urządzenia gazo ...

Generowanie strony w 3 ms