Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciągnik

Czy jest możliwość odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągnika URSUS?

Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r. złożonym w dniu 7 czerwca 2004 r. uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2004 r. podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągnika URSUS. Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarczą /usługi i produkcja wyrobów tartacznych /, w której wyko ...

Czy można odliczyć podatek naliczony zawarty w cenie paliwa do napędów ciągnika i pojazdów specjalnych, które nie posiadają świadectwa homologacji?

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia pisemną informację Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną na zapytanie z dnia 16 kwietnia 2004 r. Podatnik w w/w piśmie prosi o udzielenie odpowied ...

Czy wymiana ciągnika na skutek reklamacji podlega opłacie od czynności cywilno-prawnych?

Na podstawie art.14a §1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa / tekst jednolity z 2005 roku Dz.U.Nr 8, poz .60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko Zakładu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego Sp.z o.o. (...) przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2005 roku w sprawie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wymiany ...

CZY DOTACJA PRZEDMIOTOWA I CELOWA PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ W JAKIEJ WYSOKOŚCI ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2005 r. (data wpływu do U.S. Końskie - dnia 14.03.2005 r., uzupełnione dnia 04.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zasto ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem jak ma postąpić pracownik stacji paliw wypisując fakturę vat jeżeli: 1.klient odmówił podania numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu 2.tankują rolnicy do ciągników, innych maszyn rolniczych oraz do zbiorników kanistrów 3.wypisywana jest faktura zbiorcza czyli na więcej niż jeden pojazd/ w załączeniu jest zbiorczy kwit wydania paliwa/.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03.11.2005r. przez podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie podania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentując ...

Jaką stawkę podatku od środków transpotrowych należy płacić posiadając dwa ciągniki o różnej masie całkowitej i przyczep.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Wójt Gminy Świerklanyudziela odpowiedzi na pytanie przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu Gminy Świerklany w dniu 13.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji codo zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

1) Czy sprzedaż ciągników rolniczych może odbywać się na zasadzie opodatkowania marży , jako sprzedaż towarów używanych, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT? 2) Co z podatkiem VAT naliczonym zawartym w kosztach działalności (np. Części do naprawy kupowanego ciągnika rolniczego). Czy podatek naliczony z tego rodzaju kosztów Spółka może odliczyć w pełnej wysokości? 3)Czy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów? 4)Czy Spółka może stosować ogólne zasady opodatkowania wystawiając fakturę VAT ze stawką 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 28.03.2006r (data wpływu do tut. Urzędu) sprostowanego w dniu 07.06.2006r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art 9 ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1 i 3, art. 88 ust. 1 pkt 3, art. 1 ...

Podatek od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 §1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 , poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko strony, przedstawione we wniosku z dnia 07.06.2006r (złożonym w tutejszym urzędzie 19.06.2006r), uzupełnionym pismem z dnia 28.06.2006r (data wpływu 04.07.2006r.) o udzielenie ...

Wnioskodawca miał prawo dokonać w 2007 r. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno ciągnika siodłowego, jak i naczepy do ciągnika siodłowego, pod warunkiem, iż przychody spółki cywilnej, w ramach której Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 800 000 Euro (stosownie do art. 5a ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego i w związku z tym pyta czy ma prawo skorzystać z jednorazowej amortyzacji od zakupionego ciągnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 65 ms