Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obiekty hotelarskie

Zamierzamy udostępniać za odpłatnością swoim pracownikom i gościom pokoje gościnne na krótkotrwałe pobyty, w należącym do nas budynku położonym w miejscowości X.Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości jaką stawkę VAT powinniśmy stosować przy fakturowaniu wynajmu tych pomieszczeń na noclegi: czy jako najem pomieszczeń ze stawką 22% czy jako usługi w innych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU 55.23.13 (wg pozycji 140 załącznika Nr 3 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r) w wysokości 7 %.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004 r. informuję, iż do świadczenia opisanych przez Państwa usług powinna być stosowana stawka w wysokości 7%. Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawiera wykaz towarów i usług ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na roboty budowlane na zadaniu stanowiącym część inwestycji pn.: "Zespół obiektów hotelowo-rekreacyjnych"?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, dokonując – na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – interpretacji art. 2 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i „b”oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze z ...

Wykonane usługi budowlane dotyczące budowy pensjonatu zostały w sposób prawidłowy opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22%. Z uwagi na fakt, iż wszelkie poniesione przez Podatnika wydatki związane są z działalnością opodatkowaną - Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tak wystawionej faktury.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 3 ms