Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: artykuły ogrodnicze

Podatnik zwraca się z zapytaniem o informację dotyczącą zmiany z dniem 1 maja 2004 r. stawki podatkowej podatku od towarów i usług na artykuły z grup o następujących symbolach PKWiU: 28.62.10 – gumiaki, narzędzie ogrodowe, sekatory 29.32.40 – prowadnice (maszyny ogrodowe) 29.32.40-10 – systemy zraszające 28.62.50-63 – uchwyt rozrusznika pilarki, złączki, akcesoria do pilarek 24.20.15-73.12 – trutki na szczury 24.20.11-60.17 – spray owadobójczy 24.20.11-60.19 – środki przeciw owadom biegającym 20.51.14-50.99 – drewno cedrowe na mole, eko pułapka na muchy.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłowe wskazane przez podatnika klasyfikacje statystyczne wymienionych towarów. Zgo ...


dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie kwiatów i artykułów dekoracyjnych na potrzeby aranżacji biura, do kosztów uzyskania ...

Czy Spółka może zaliczyć wydatki związane z zakupem kwiatów oraz ich pielęgnacją do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 6 ms