Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustanie

Czy w przypadku, gdy współwłaścicielka spółki z o. o. (pozostałymi wspólnikami są rodzice i brat) nieodpłatnie użycza Spółce lokal, którego jest właścicielką, powstaje z tego tytułu przychód po stronie Spółki i po stronie użyczającego?

Działając na podstawie art. 14a §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 17 czerwca 2004r. (wpływ 25 czerwca 2004r.) (bez znaku), tut. Organ Podatkowy uprzejmie informuje, iż: W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - w kwestii nieodpłatnego korzystania przez Spółkę z o. o. z lokalu stanowiące ...

Zdaniem Spółki rok obrotowy nie jest tożsamy z rokiem podatkowym, zwraca się zatem z zapytaniem jak powinien zostać ustalony pierwszy rok podatkowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe UZASADNIENIE Ze stanu faktyczne ...

Czy jest koszem uzyskania przychodów wydatek w kwocie 3600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz byłej małżonki dłużnika w związku z jej dopozwaniem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie wyroku sądowego jest opodatkowane PDOF? Czy odsetki od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wypłacone pracownikowi na podstawie wyroku sądowego są opodatkowane PDOF? Czy kwotę 19.800 zł należy traktować jako kwotę brutto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy słusznie postąpił płatnik pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty naliczonych odsetek za opóźnioną wypłatę odszkodowania z tytułu umowy o zakresie konkurencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

1) Czy w zaistniałej sytuacji, kwotę przelaną przez spółkę z o. o. na konto reprezentującej Wnioskodawcę kancelarii prawnej Wnioskodawca powinien potraktować jako dochód brutto? 2) Jeżeli tak, to czy całość kwoty, tzn. zarówno należną kwotę odszkodowania, jak i należne ustawowo odsetki oraz zwrot kosztów postępowania sądowego Zainteresowany ma potraktować tak samo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 33 ms