Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata dokumentów

Podatniczka z działalności gospodarczej w zakresie handlu jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Jak postąpić w przypadku kradzieży dokumentów z działalności?

W związku ze złożonymi w dniach 22.10.2003 r. i 20.11.2003 r. pismami o dokonanej kradzieży dokumentów za okres od 1.01.2003 r. do 16.10.2003 r. związanych z prowadzoną przez panią działalnością gospodarczą w zakresie handlu (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja zakupów VAT, ewidencja sprzedaży VAT, dowody zakupu i sprzedaży – faktury, dokumenty związane z ewidencją działalności gosp ...

Czy istnieje możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów w przypadku zaginięcia dokumentu odprawy celnej SAD i wydania przez Urząd Celny zaświadczenia potwierdzającego objęcie towaru procedurą wywozu?

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podaje, iż dokonuje eksportu towarów co jest potwierdzane dokumentem odprawy celnej SAD. Jednakże nie zawsze otrzymuje z granicznego urzędu celnego zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz tychże towarów. Spółka ma wątpliwości czy w przypadku zaginięcia dokumentu SAD i otrzymania od Urzędu Celnego zaświadczenia, że towar został objęty pro ...

Czy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 % do eksportu towarów, w przypadku posiadania potwierdzenia wywozu poza terytorium Wspólnoty na kartach 1 SAD (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), zamiast na kartach 3 SAD?

W dniu 10 maja 2005 r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik wystawił dla Firmy ..., ... Moskwa-Rosja następujące faktury eksportowe:1. Faktura nr .../E/2004 wystawiona w dniu 18.08.2004 r.,2. Faktura nr .../E/2004 wystawiona w dniu 06.12.2004 r. Następnie wysta ...#61548; Czy prawidłowe będzie dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. w której wykaże anulowanie transakcji z faktury 000/M/2007/?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 25 maja 2007 r. / data w ...

możliwość ustalenia przez biegłego wartości początkowej środka trwałego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Jaka będzie odpowiedzialność odbiorcy, jeżeli przy kontroli okaże się, że pomimo obowiązku wynikającego z umowy, dotyczącego przechowywania w formie elektronicznej faktur, wystawca nie będzie posiadał odpowiednich plików określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 55 ms