Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pieluchy

dotyczy stawki podatku VAT na pieluchy tetrowe o symbolu PKWiU 21.22.12-30.10

W odpowiedzi na pani pismo z dnia 18.06.2004 r. sprawie zajęcia stanowiska w kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług na pieluchy tetrowe dla niemowląt o symbolu PKWiU 21.22.12-30.10, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować dostawę pieluch tetrowych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 13.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, i ...

Czy dostawa odzieży niemowlęcej z dzianin akrylowych wraz z dodatkami PKWiU 18.24.11-00.30 oraz pieluch z tetry bawełnianej PKWiU 18.24.21-00.00 opodatkowana jest stawka podatku VAT 7%

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowiskoPodatnika, przedstawione we wniosku z dnia 14.06.2005r. ( data wpływu do Urzędu 14.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 4 ms