Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klasyfikacja statystyczna


Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT do sprzedaży kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 (do 31.12.2002r. SWW 0824) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku (Dz. U. Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na pod ...

Zwolnienia przedmiotowe

W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie stawki podatku od towarów i usług z tytułu wykonania aktualizacji projektu parku „Za Maskalisem” w Busku-Zdroju Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje: - Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, usługi te sklasyfikowa ...

zmiana umowy o świadczenie usług cyt. ..będzie wystarczającym udokumentowaniem do fakturowania usług dezynfekcji jako sprzedaży zwolnionej od podatku VAT."

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem z dnia 05 września 2003 r. i jego uzupełnieniem z dnia 15 września 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie, w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan ...

Czy usługi weterynaryjne oraz usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt są zwolnione w 2004 r. z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 5.11.2003 r. (znak: II US-II-443/74/03), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjon ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 11.07.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 6.08.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje. Zgodnie z art. ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej Rzeszowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie pismem z dnia 14.08.2003 r. (znak: I US-II/443/73/03), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Jednostka świadcz ...

Czy sprzedaż powierzchni w czasopismach i gazetach należy traktować jako sprzedaż towaru?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w oparciu o art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zawarte w piśmie z dn. 19.01.2004 r. (znak: II US-II/443/2/2004) będące odpowiedzią na zapytanie w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, g ...

Czy przy naliczaniu stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody podatnik zobowiązany jest do naliczania podatku VAT i w jakiej stawce procentowej ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku ze złożonym w dniu 05.03.2004 r. pisemnym zapytaniem, czy przy naliczaniu stawek za centralne ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody podmiot jest zobowiązany do naliczania podatku od towarów i usług i jaka stawkę należy zastosować - informuje: W myśl przepis ...

Generowanie strony w 9 ms