Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ciągnik siodłowy

dotyczy odliczania podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem ciągników siodłowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 13.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Ograniczenie w prze ...

Czy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu w sytuacji braku świadectwa homologacji i decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?

W odpowiedzi na pisma w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu marki „Volkswagen” Transporter (rok produkcji 1996, liczba miejsc 7, ładowność 865 kg) oraz do napędu ciągnika samochodowego marki Jelcz C. 417D (rok prod ...

Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do ciągnika siodłowego ?

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. na złożone w dniu 09.06.2004 r. zapytanie w sprawie odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego, wyjaśnia: Ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustaw ...

Dotyczy odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw do napędu ciągników siodłowych.

W odpowiedzi na zadane w piśmie z dnia 13.04.2004r. zapytanie dotyczące odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do ciągników siodłowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku, w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi dział ...


1. Czy Podatnik może odliczyć podatek naliczony od towarów i usług z faktury dokumentującej nabycie lub leasing ciągnika siodłowego ?2. Czy nabywając paliwo do w/w samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Podatnik może pomniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego przy jego zakupie ?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Do wykonywania usług wykorzystuje ciągniki siodłowe i samochody ciężarowe o ładowności 13 ton. Podatnik nabył w/w pojazdy jako samochody używane i nie posiada na nie świadectw homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku ich uzyskania. W najbliższym czasie Podatnik zamierza nabyć lub wziąć w leasing w którymś z krajów ...

Spółka pyta, czy ma obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu paliwa do ciągników siodłowych, jak również usług mycia cystern.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Pismem z dnia 26 lipca 2004r. L.dz. 4403/04 (złożonym w tut. U ...

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów cięzarowych i ciągników siodłowych w przypadku braku świadectwa homologacji?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. W art. 86 ust. 3 i 5 ...

Czy zakup używanego ciągnika siodłowego we Francji w dniu 28.04.2004 r., który został sprowadzony do Polski po 01.05.2004 r. należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie ?

W nawiązaniu do pisma z dnia 09.06,2004 r., znak: PP1/443-8/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach dokonuje sprostowania treści w/w pisma i informuje, że: - zgodnie z art. 176 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju weszły w życie w dniu 01.05.2004 ...

Czy podlega odliczeniu podatek naliczony związany z zakupem paliwa do samochodów ciężarowych, które nie posiadają świadectwa homologacji oraz ciągnika siodłowego.

Zgodnie z przepisami art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. 54, poz. 535/ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa art. 86 ust. 3 i 5. Z zapisów zaw ...

Generowanie strony w 26 ms