Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nawozy

Według jakiej stawki winna być opodatkowana sprzedaż soli potasowej o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20?

W złożonym zapytaniu Podatnik przedstawia problem stosowania stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży soli potasowej o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20. Jednocześnie wskazuje, że w załączniku Nr 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) poz. 54 zawiera symbol PKWiU 24.15.50-30.20 z oznaczeniem – Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączen ...


Jaka jest właściwa stawka podatku VAT na nawóz rolniczy – sól potasowa 60% K20 mieszczący się w grupowaniu PKWiU 24.15.50-30.20 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, działając na podstawie art. 14 a ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137, poz. 926 – z późn. zm. ) informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 534) oraz poz. 54 załącznika nr 6 do ustawy do 30 kwietnia 2008r. opodatkowaniu stawką w wysokości 3% podlegają skl ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT dla soli potasowej (PKWiU 24.15.50)?

Zgodnie z art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W złożonym piśmie podatnik po ...

Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług na sól potasową granulowaną K2O o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.08.2004r. w sprawie właściwej stawki podatku od towarów i usług na sól potasową granulowaną K2O o symbolu PKWiU 24.15.50-30.20, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) udziela informacji na zapytanie w następujący sposób: Poda ...

Czy makuch rzepakowy należy opodatkować wg stawki obniżonej tj. 7% czy też według stawki VAT 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2004 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przerobu rzepaku metodą tłoczenia na zimno. W procesie produkcji ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r., dla sprzedaży nawozów potasowych mineralnych tj. soli potasowej (60% zawartości potasu w masie, w przeliczeniu na tlenek potasu K2O) zaklasyfikowanej do symbolu PKWiU 24.15.50.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz poz. 54 załącznika Nr 6 do tej ustawy do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 3% podleg ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym określenia stawki podatku VAT z jaką należy sprzedawać od 1 maja 2004r nawóz siarczan magnezu siedmiowodny. Podatnik przedłożył opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - zgodnie z którą siarczan magnezu siedmiowodny mieści się w grupowaniu PKWiU 24.13.31-57.90 jako "siarczny pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane". Jednocześnie Urząd Statystyczny w Łodzi wyraził opinię, że produkt ten mieścił się wcześniej w grupowaniu PKWiU 24.13.31-57.21 "siarczan magnezowy".

W związku z pismem Spółki z dnia 01.10.2004 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 07.10.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla dostawy soli potasowej /PKWiU 24.15.50-30.20/ wyłącznie przeznaczonej do stosowania jako nawóz przez nabywcę podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej? .

Pismem z dnia 26 października 2004r. uzupełnionym w dniu 5 listopada 2004r. Podatnik zwrócił się do tutejszego Organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stawki podatku VAT dla dostawy soli potasowej /PKWiU 24.15.50-30.20/ wyłącznie przeznaczonej do stosowania jako nawóz przez nabywcę podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produk ...

Jaka jest właściwa stawka podatku przy zakupie i sprzedaży soli potasowej i śruty rzepakowej?

W odpowiedzi na pismo nr L. Dz. PFF 384/04 z dnia 03.11.2003r. dotyczące stawki podatku VAT przy sprzedaży soli potasowej i śruty rzepakowej Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż:- zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług podstawowa stawka podatku wynosi 22%. W myśl zaś §5a rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Generowanie strony w 8 ms