Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skóra

Czy sprzedaż uzyskanych z uboju skór wołowych surowych o symbolu PKWiU 15.11.22-00, tj. skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych surowe, podlegają od dnia 1.05.2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w według stawki 22 %?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Z. z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie wyjaśnia: Dostawa towarów zakwalifikowanych do symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 15.11.22-00 - „skóry i s ...

Podatnik zwraca się z prośbą o określenie jakie skóry należące do grupy PKWiU 15.1 należą do skór niejadalnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje dostawy skór zakwalifikowanych do grupowania PKWiU : 15.11.22-00.11, 15.11.22-00.12,15.11.22-00.21 , 15.11.22-00.22 , 15.11.22-00.23 , 15.11.22-00.24 . Zdaniem podatnika dostawa skór z grupy PKWiU 15.1 powinna być opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7% .

Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 1997r Nr 137 poz. 926 ze zm ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.06.2004r., uzupełnione pismami z dnia 02.07.2004r. i 03.08.2004r. tutejszy Organ uprzejmie wyjaśnia , że przepis art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ) stanowi , iż dla tow ...

Jaka jest stawka podatku dla torebki ręcznej skórzanej, będącej wyrobem rękodzieła ludowego, posiadającej atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej (PKWiU 19.20.12-20.10)?

Odpowiadając na pismo z dnia 10.12.2003 r., uzupełnione pismami z dnia 31.12.2003 r., 03.02.2004 r. i 10.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że: Od 1 stycznia 2003 r., zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku ...

Czy podatnik prawidłowo opodatkowuje sprzedaż skór surowych z lisów i norek stosując stawkę 3% VAT, w sytuacji gdy nabywa powyższe skóry od rolnika ryczałtowego i wystawia fakturę VAT RR z 5% stawką zryczałtowanego podatku VAT ?

W dniu 28.04.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatn ...

1. Jak należy kwalifikować koszty bezpośrednie i pośrednie w przypadku hodowli norek, jak określić koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w roku podatkowym oraz koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w następnym roku podatkowym? 2. Czy sposób ustalania podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich przedstawiony w uzasadnieniu jest prawidłowy i może być stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. Jak należy kwalifikować koszty bezpośrednie i pośrednie w przypadku hodowli norek, jak określić koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w roku podatkowym oraz koszt odpowiadający przychodom osiągniętym w następnym roku podatkowym?2. Czy sposób ustalania podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich przedstawiony w uzasadnieniu jest prawidłowy i może być stosowany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Dostawa surowych (w stanie nieprzetworzonym) skór z norek i lisów podlega opodatkowaniu w wysokości 22% ponieważ została wyłączona z opodatkowania stawką 3% i stawką 7%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup norek do stada podstawowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków na zakup norek do stada podstawowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 31 ms