Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: części zapasowe

dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie paliwa oraz części zamiennych i zużytych w wyniku eksploatacji samochodu

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 6.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w ...

Czy istnieje możliwośc odliczenia podatku VAT przy nabyciu ciągnika siodłowego,paliwa i części do ciągnika siodłowego oraz paliwa i części do samochodów specjalnych do zimowego utrzymania.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie Pana z dnia 30.04.2004r.( data złożenia 04.05.2004) uzupełnione w piśmie złożonym w dniu 18.05.2004r.udziela pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczenia podatku nalic ...


Podatnik zapytuje czy dostawa części zapasowych produkcji polskiej na zamówienie Działu Zaopatrzenia Okrętów Polskiej Marynarki Wojennej opodatkowana jest stawką podatku VAT 0%.Zdaniem Podatnika właściwą stawką jest stawka podatku VAT 0%.

Podatnik zajmuje się dostawą części zapasowych produkcji polskiej na zamówienie Działu Zaopatrzenia Okrętów Polskiej Marynarki Wojennej Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o k ...


Zapytanie dotyczy samochodów, które zgodnie ze świadectwem homologacji były samochodami ciężarowymi, ale po zastosowaniu wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy o PTU wynika, że są to samochody osobowe. Podatnik uważa, że skoro posiada świadectwa homologacji, to samochody te są w dalszym ciągu ciężarowe. Ponadto podatnik zapytuje, czy od faktur dokumentujących zakup części oraz naprawy tych samochodów można odliczyć podatek VAT.

W odpowiedzi na pismo Strony w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tut. organ na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia się, co następuje: W art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podany jest wzór na określenie dopuszcz ...

Podatnik pyta czy może rozliczać podatek naliczony zawarty w zakupie paliwa , części i napraw samochodów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej?

Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa odliczenie podatku naliczonego przy zakupie paliw zależy od tego, do jakiego samochodu jest to paliwo.Zgodnie z postanowieniami art.88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz. 535/ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się między innymi do nabywanych przez po ...

Czy można odliczyć podatek VAT od paliwa oraz części samochodowych od zakupionego samochodu ciężarowego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.11.2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa oraz części samochodowych do zakupionego samochodu ciężarowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyj ...

Podatnik zapytuje czy zwrot podatku od towarów i usług podróżnym może dotyczyć nabywanych wymienionych wyżej towarów.Zdaniem Podatnika ustawa o podatku od towarów i usług oprócz paliw silnikowych, nie zawiera ograniczeń pod względem rodzaju nabywanych towarów.

Stan faktyczny Podatnik zamierza nabyć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej samochody nowe, używane osobowe i ciężarowe oraz części do tych samochodów. Ocena prawna stanu faktycznego. System zwrotu podatku VAT podróżnym dotyczy osób fizycznych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej. Tylko takie osoby fizyczne, których miejsce stałego zamieszkania znajduje ...

Czy sprzedaż łożysk stanowiących części zamienne do środków transportu morskiego opodatkowana jest stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o VAT.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zapytaniu, Strona dokonuje dostawy dla kontrahenta z kraju członkowskiego łożysk, będących częściami zamiennymi do drobnicowców pełnomorskich. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/ do dostawy części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego oraz wyposażenia tych środków (z ...

Generowanie strony w 9 ms