Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność kantorowa

Czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od wydanego, a nie odebranego przez wnioskodawcę zezwolenia (tu: na prowadzenie działalności kantorowej - przyp. wł.)?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam informacji na pisemne zapytanie. OPIS ZAGADNIENIA Wnioskodawca nie odebrał zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej wydanego na jego wniosek. Wnioskodawca poinformował jednak Organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzenia tej działalności. Bank stoi jednak na stano ...

Co jest obrotem przy wymianie walut? Czy dzialalność polgajaca na wymianie walut wymaga ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestujacych? Co w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przychodem, a co kosztem uzyskania przychodu?

W przypadku świadczenia usług w zakresie wymiany walut (symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 67.13.10-00.30, oznaczający usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane): - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 i art. 176 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – od dnia 01.05.2004 r. podstawę op ...

Czy prawidłowo wyliczony jest dochód z działalności kantorowej (o którą rozszerzona została dotychczasowa działalność handlowa) w przedstawionych miesiącach?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe Pani stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 28 marca 2006 r. (uzupełnionym w dniu 29 marca 2006 r. oraz w dniu 12 kwietnia 2006 r.) wniosku w sprawie udzielenia pisemnej ...

dotyczy podstawy opodatkowania działalności polegającej na dokonywaniu transakcji walutowych (zawieraniu umów kupna i sprzedaży walut obcych) celem osiągnięcia zysku poprzez wykorzystanie różnic w kursach walut

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z ...

Czy wykonywane przez Panią usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy przy prowadzeniu działalności kantorowej przychodem do obliczenia limitu obowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest przychód ze sprzedaży wartości dewizowych, wykazany w kolumnie 7, czy prowizja tzn. różnica między sprzedażą a zakupem wartości dewizowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 81 ms