Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dom opieki społecznej

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są od 1.05.2004 r. usługi w zakresie konserwacji, remontów i naprawy dźwigów osobowych i towarowych świadczone w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB do symbolu 1122, w budynkach domów pomocy społecznej sklasyfikowanych w PKOB do symbolu 1130, w budynkach internatów młodzieży szkolnej sklasyfikowanych w PKOB do symbolu 1130?

Odpowiadając na pismo z dnia 3.06.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 17.06.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczy pan usługi w zakresie konserwacji, remontów i naprawy dźwigów osobowych i towar ...

Czy w przypadku kontynuowania budowy pawilonu mieszkalno - gospodarczego przeznaczonego na stały pobyt mieszkańców należy stosować podatek VAT w wysokości 7% czy 22% ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2004 roku skierowanym do Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje: Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 1999 roku w spr ...

Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termoizolacja lub przebudowa budynku sklasyfikowanego w klasie 1264 PKOB, przeznaczonego w większej części na dom opieki z usługą stałego zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską wykonawca może zastosować stawkę 7 %.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w i ...

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms