Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoła muzyczna

dotyczy zwolnienia od opodatkowania dochodów państwowej szkoły muzycznej przeznaczanych na realizację jej statutowych zadań

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4.06.2004 r. (uzupełnione w dniu 23.06.2004 r.), dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów P. przeznaczanych na realizację jej statutowych zadań, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wyjaśnia, ma ...

Czy dochody szkoły gromadzone poprzez działalność rady rodziców podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania zażalenio ...

Czy Wnioskodawca ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych bądź innych dokumentów typu PIT roczny?Czy Wnioskodawca może organizować zabawy, koncerty, konkursy, loterie fantowe, a dochody z ich działalności przeznaczać na doposażenie szkoły? Jeżeli tak, to: - czy i w jakiej formie dochód z tego podlega opodatkowaniu? - czy i do kiedy Wnioskodawca składa dokumenty rozliczeniowe bądź inne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy w związku z wychowywaniem dwudziestoletniej córki, która uczęszczała do szkół (liceum ogólnokształcące oraz szkoła muzyczna I i II stopnia) funkcjonujących w oparciu o ustawę o systemie oświaty i pozostawała na utrzymaniu Wnioskodawcy, ponieważ nie uzyskiwała żadnych dochodów, Zainteresowanemu przysługuje ulga prorodzinna za pełne 12 miesięcy (art. 27f ustawy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 23 ms