Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność Skarbu Państwa

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłacone w 2004 r., zasądzone wyrokiem sądowym od Skarbu Państwa, kwoty z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej oraz utraconych korzyści w związku utratą zdolności zarobkowej spowodowanej trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Podatnik wniósł do sądu pozew o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa określonych kwot zadośćuczynienia, renty oraz odszkodowania z tytułu utraconych zarobków. W uzasadnieniu pozwu stwierdził, iż podczas jego pobytu w jednym ze szpitali, w którym poddawany był zabiegowi chirurgicznemu, wszczepiono mu wirusa typu WZW „C” powodującego wirusowe zapalenie wątroby. Jednocześnie podatnik wskazał, i ...

Generowanie strony w 7 ms