Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa pożyczki

Spółka polska jest udziałowcem spółki słowackiej i posiada 100% udziałów w jej kapitale. W oparciu o ramową umowę spółka polska udziela pożyczki spółce słowackiej. Czy zawarta umowa pożyczki skorzyska ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust.10 lit.h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt1 lit. „b” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką polską (pożyczkodawca) a podmiotem zagranicznym (pożyczkobiorca) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż jako umowa zobowiązująca jest prawem majątkowym wykonywanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stosownie ...

Czy pożyczka udzielona przez spółkę polską podmiotowi czeskiemu, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Spółką polską (pożyczkodawca) a podmiotem zagranicznym (pożyczkobiorca) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż jako umowa zobowiązująca jest prawem majątkowym wykonywanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowni ...

Czy od udzielonej dla córki pożyczki pieniężnej, która w całości zostanie przeznaczona na wniesienie wkładu gotówkowego do nowo powstającej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać zgłoszenia na druku PCC?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 pkt 10 lit. g i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika p. Wiesława P. z dnia 12.08.2005 r. o interpretację co do zakresu i sposobu za ...

W jakiej wysokości należy dokonać wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielonej przez obydwojga rodziców dla córki pożyczki pieniężnej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 9 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika p. Wiesława P. z dni ...

Czy zwrot w wyniku egzekucji komorniczej kwoty głównej udzielonej pożyczki, odsetek umownych oraz kosztów sądowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 zmiany: Dz. U. Nr 85 poz. 727 i Dz. U. nr 86 poz. 732; Nr 93 z 2004 r., poz. 894), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 28 czerwca 2005r., uzupełnionego w dniu 08.07.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Podatnik – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego i zamierza zaciągnąć pożyczkę od innej spółki będącej podatnikiem podatku VAT. Spółki nie są ze sobą powiązane kapitałowo a pożyczka zostanie wykorzystana na zakup gruntu pod budowę osiedla. Wnioskodawca pyta, czy od tego rodzaju umowy pożyczki należy zapłacić podatek PCC?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając w trybie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) - po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.07.2005 r. (data wpływu 22.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od c ...

Czy zmiana waluty zobowiązania pozostałego do zapłaty, z dolarów amerykańskich na złotówki będzie skutkować w momencie przewalutowania powstaniem po stronie Spółki przychodów lub kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych lub innych przychodów lub kosztów podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o p.d.o.p.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...


Czy spłata kredytu na zakup mieszkania z konta rodziców na rzecz właściciela mieszkania powoduje powstanie jakiegokolwiek obowiązku podatkowego?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399), oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 ze zm.), po rozpatrzeniu wnio ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Spółka. z o.o., będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, sporadycznie zajmuje się działalnością klasyfikowaną do grupowania PKWiU 65.22.10-00.00 (usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym, pozostałe). Zdaniem Podatnika niniejsza umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Spółka z o.o., będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, sporadycznie zajmuje się działalnością klasyfikowaną do grupowania PKWiU 65.22.10-00.00 (usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym, pozostałe). Zdaniem Podatnika niniejsza umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Odnosząc się do powyże ...

Generowanie strony w 53 ms