Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności podlegające opodatkowaniu

Spółka sprzedaje wierzytelności podmiotowi majacemu siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Podmiot ten przejmuje finansowanie długu oraz ryzyko niewypłacalności klienta, za co pobiera opłatę w formie dyskonta (potrącenie z kwoty wierzytelności) podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Czy w takim stanie faktycznym sprzedaż wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm.), podatkowi podlegają m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej ...

Czy sprzedaż wierzytelności własnej, powstałej wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, dokonana na rzecz spółki polskiej przez podatnika podatku VAT nie prowadzącego działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000 r., poz. 959 ze zm.), podatkowi podlegają m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże stosownie do treści art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, podlega również wartość firmy rozumiana jako różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością rynkową nabytych w ramach przedsiębiortswa składników majątkowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ”a” ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego następuje zbycie jego wszystkich składników, oprócz składników wyłączonych w umowie. Charakter ...

Wspólnicy Spółki zagranicznej (A) na mocy podjętej uchwały ustanowili na rzecz innej Spółki zagranicznej (B) udziały w Spółce (A). Udziały te pokryte mają zostać w formie wniesienia przez Spółkę zagraniczną (B) aportu do Spółki (A). Przedmiotem aportu są m.in. udziały w spółce polskiej. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa o ustanowieniu udziałów zawarta pomiędzy dwoma podmiotami zagranicznymi (Spółka nie jest stroną przedstawionej czynności) nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnop ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Premia pieniężna wypłacana za osiągnięcie umownego pułapu obrotu – wynikającego z zawartych umów - jako czynność podlegająca opodatkowaniu, dokumentowana fakturą VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Spółka wnosi o potwierdzenie, że świadczenia wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT oraz dokumentowaniu fakturami VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Spółka wnosi o potwierdzenie, że świadczenia wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT oraz dokumentowaniu fakturami VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Premia pieniężna wypłacana za osiągnięcie umownego pułapu obrotu – wynikającego z zawartych umów – po 1 stycznia 2008 r. jako czynność podlegająca opodatkowaniu, dokumentowana fakturą VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Spółka wnosi o potwierdzenie, że świadczenia wykonywane przez Spółkę na rzecz dostawców towarów, określane jako marketingowe usługi okolicznościowe, stanowią usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i jako takie podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku VAT oraz dokumentowaniu fakturami VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 55 ms