Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wizytówka

Czy przekazanie folderów lub wizytówek potencjalnym klientom należy rozumieć jako dostawę towarów i opodatkować podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – zwanej dalej ustawą, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (tj. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzo ...

Czy wydatek poniesiony na wykonanie takich wizytówek Podatniczka może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania danych w tym tworzenia serwisów internetowych oraz usług hostingu internetowego – poniosła wydatek na wykonanie wizytówek, na których znajduje się nazwa firmy Podatniczki, dane teleadresowe, logo firmy itp. Wizytówki te są przekazywane przez Podatniczkę klientom oraz potencjalnym klientom firmy. Ocena prawa ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy Spółka wykonanie imiennych wizytówek firmowych należy zaliczyć do pozostałych kosztów jako zużycie materiałów czy do kosztów reprezentacji i reklamy niepublicznej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 26.05.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.05.2006 r.) dotyczący podat ...

Czy gadżety reklamowe o wartości do 100 zł z logo Spółdzielni lub jej produktu są produktami reklamowymi, a wydatki na ich nabycie - kosztami uzyskania przychodów Spółdzielni-producenta produktów farmaceutycznych i kosmetyków? Spółdzielnia podejmuje działania o charakterze reklamowym i promocyjnym. Typowe realizowane działania reklamowe to: rozdawanie gadżetów reklamowych opatrzonych logo (nazwą produktu) i eksponowanie standów reklamowych i woblerów (tzw. kiwaczków).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 22 lutego 2007 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola 5 marca 2007 r.), przekazanego do Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przy piśmie nr 1440-RDP/ ...

Generowanie strony w 11 ms