Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wiklina

Jaką należy stosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży faszyny?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu do urzędu 07.06.2004 r.), o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – w zakresie określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży faszyny, uzupełniony pismem z dnia 20.0 ...

Jak należy stosować stawkę w podatku od towarów i usług na sprzedawane wyroby z wikliny?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.10.2004 r.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., ...

Jaką należy zastosować stawkę w podatku od towarów i usług po 31.05.2004 r. na sprzedawane wyroby z wikliny ?.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r. informuje, iż: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega, między innymi odpłatana odstawa towarów ...

stawka podatku dla sprzedaży wikliny zielonej, parzonej i parzonej korowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieni ...

Stawka podatku obowiązująca w 2010 r. dla dostawy wikliny zielonej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 50 ms