Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwiększenie

Czy wydatki na zakup nagród do organizowanej przez Spółkę, w celu zwiększenia sprzedaży, promocji stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dnia 1 czerwca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o., dotyczące kwestii: Czy wydatki na zakup nagród do organizowanej przez Spółkę, w celu zwiększenia sprzedaży, promocji stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbow ...

Czy wydatki poniesione na przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której jako środki trwałe wykorzystuje budynki zlokalizowane przy ul. Pułaskiego 41. W dniu 25.10.2002 r. zawarł on trójstronną umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego znajdującego się w obiekcie pod wskazanym wyżej adresem. Z zapisu tej umowy w § 5 pkt 2,3,4 i 6 wynika, że podatnik -jako odbiorca-zobowiązany jest między innymi do wy ...

Koszty uzyskania przychodów

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi iż, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundus ...

Zapytanie podatnika dotyczy ujmowania do podstawy opodatkowania nadpłat z tytułu zaokrąglania przez pożyczkobiorców kwot odsetek związanych z pożyczkami.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn. 19.01.2005 r., który wpłynął w dn. 21.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Czy opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powinna być odniesiona w bieżące koszty podatkowe, czy też zwiększać wartość inwestycji ?

Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.02.2005 r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art.14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r ...

Czy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego wysokość zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostanie ustalona w regulaminie wynagrodzeń na poziomie wyższym niż poziom wynikający z art. 5 tej ustawy, może zostać w całości zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Stronę z dnia 27.01.2006r. , uzupełnionego pismem z dnia 10.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy odpis na Zakładowy Fundusz ...

Spółka sprzedaje zakupione w Niemczech drzwi i okna. W wyniku reklamacji otrzymuje z Niemiec faktury korygujące do faktur, które są rozliczone i wyliczono różnice kursowe. Faktura korygująca jest rozliczana z inną fakturą, jeszcze nie zapłaconą. Obie faktury są zaksięgowane po innych kursach walut i powstają różnice kursowe. Czy różnice powiększają lub zmniejszają koszty podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21 lutego 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Czy poniesione przez Spółkę wydatki dotyczące usług takich jak: testowanie nowych produktów, usługi marketingowe, reklamowe, logistyczne, promocyjne, pośrednictwa handlowego oraz inne mające na celu intensyfikację sprzedaży, świadczonych przez odbiorcę towarów oraz usług świadczonych przez dystrybutora są kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy koszty kuponów gry T-L o wartości 1,40 zł, przekazywanych nieodpłatnie nabywcom kuponów gry T-M w celu uatrakcyjnienia sprzedaży, są kosztami reklamy nielimitowanej czy limitowanej, czy kosztami działalności poniesionymi w celu zwiększenia przychodu i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztami uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 18 maja 2006 r. (data wpływu 18 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podat ...

Czy są kosztem uzyskania przychodu wydatki na organizację i obsługę programu, wydatki na sfinansowanie gratyfikacji (bony towarowe lub kwoty pieniężne) Uczestnikom, tj. pracownikom Agentów-niezależnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pośrednicząc w zawieraniu usług telekomunikacyjnych przez Podatnika. Między Spółką a Uczestnikami nie istnieje i nie będzie żadnej umownej więzi prawnej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 8 ms