Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zeznanie wstępne

Czy po złożeniu przez podatnika zeznania o ostateczne wysokości dochodów (straty) CIT-8 podatnicy mogą składać jedynie korekty zeznań ostatecznych?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 16.07.2004r. dotyczące sposobu korygowania zeznania wstępnego i ostatecznego za 2000 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje co następuje: Jak wynika ze złożonego zapytania, XXX Sp. z o.o. złożyła zeznanie wstępne CIT- 8 ...

Czy jednostka jako zarządca współnoty mieszkaniowej była zobowiązana - w imieniu jej wspólnoty - do złożenia zeznania CIT - 8 za 2002 r. jeżeli umowa o zarządzanie nieruchomością między stronami została rozwiązana z dniem 30.04.2002 r. ?

Pismem z dnia 04.11.2004 r. znak: KF/1/76/2004 (data wpływu 15.11.2004 r.) Jednostka zwróciła się z zapytaniem m.in. czy jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej była zobowiązana do złożenia zeznania CIT - 8 za 2002 r. w imieniu tej Wspólnoty, jeżeli umowa o zarządzanie nieruchomością między stronami została rozwiązana z dniem 30.04.2002 r. ? Zgodnie z art.14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ...

Generowanie strony w 4 ms