Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym

Stawka podatku Vat na usługi związane z obsługą startu, lądowania, obsługą pasażerów w międzynarodowym porcie lotniczym.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczących stawki podatku VAT przy usługach lotniskowych, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna wyjaśnia co następuje. Jak stanowi art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usług pośednictwa w sprzedaży biletów autokarowych i lotniczych krajowych oraz usług transportu międzynarodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2004 r. złożone w tut. organie podatkowym w dniu 14.05.2004 r., uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 08.06.2004 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana w/w opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?

Stan faktyczny w sprawie: Biuro podróży jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywało od przewoźnika lotniczego prowizji za wystawienie biletu. Za jego wystawienie będzie pobierało opłatę bezpośrednio od klienta (pasażera) na podstawie faktury VAT. Opłata ta nie będzie ujęta w wartości biletu lotniczego. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z ...

Czy czynności polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków na pokłady samolotów oraz rozładunkiem, myciem i dezynfekcją wózków "brudnych"wykonywane na terenie kraju na rzecz przewoźników zarejestrowanych w Polsce oraz w kraju UE, a wykonujących loty do państw UE można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkować stawką 0%?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 236 § 1, § 2 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005r. który wpłynął w dniu 26.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Czy sprzedaż na rzecz pośredników, którzy w swej działalności mają realizowanie zamówień przewoźnika i koordynację zaopatrzenia samolotów może być traktowana na równi ze sprzedażą dla "innych podmiotów wykonujących rejsy" i opodatkowana stawką 0%?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Spółka prowadząc działalność w zakresie usług cateringu lotniczego sprzedaje przewoźnikom lotniczym, pośrednikom, którzy w uzgodnieniu z przewoźnikami zaopatrują samoloty, bądź bezpośrednio pasażerom na pokładach samolot ...

1. Czy za podmioty wykonujące głownie przewozy w transporcie międzynarodowym należy uznać przewoźników, którzy wykonują więcej niż 50% lotów w transporcie międzynarodowym? 2. Czy jednostronne oświadczenie takiego przewoźnika o wykonywaniu lotów głównie w transporcie międzynarodowym będzie stanowiło jednoznaczny dowód w rozumieniu art. 83 ust. 2 wspomnianej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy za podmioty wykonujące GŁÓWNIE przewozy w transporcie międzynarodowym należy uznać przewoźników, którzy wykonują więcej niż 50% lotów w transporcie międzynarodowym?Czy jednostronne oświadczenie przewoźnika o wykonywaniu lotów GŁÓWNIE w transporcie międzynarodowym będzie stanowiło jednoznaczny, rzetelny dowód w rozumieniu art. 83 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy, na okoliczność wykonania przedwozów GŁÓWNIE w transporcie międzynarodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Stawka 0% dla usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (catering, noclegi i transport dla pasażerów odwołanych lub opóźnionych lotów).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Stosowanie stawki VAT 0% przy usługach związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze, który wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r. w zakresie ustalenia przez Wnioskodawcę, iż przewoźnik wykonuje „głównie” przewozy w transporcie międzynarodowym? Jakie warunki należy spełnić dla zastosowania 0% stawki podatku od towarów, w stosunku do przewoźników lądujących w porcie lotniczym incydentalnie, bez określonego rozkładu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 90 ms