Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kolegia

Czy wynagrodzenia dla członków kolegium do spraw wykroczeń w latach 1999-2001 podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stosownie do postanowień art. 6 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118 ze zm.) członków kolegium – w liczbie określonej przez prezesa sądu rejonowego – wybierały rady gmin, których obszar był objęty właściwością kolegium, spośród kandydatów zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie gminy. Według stanu prawnego obowiązującego w latach 1999-2 ...

Czy zgodne z prawem jest sumowanie do opodatkowania wynagrodzenia osoby fizycznej z tytułu umowy o pracę i z tytułu pełnienia funcji nieetatowego członka KolegiumCzy od listopada zakład pracy powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30 % w przypadku, gdy suma dochodów z w/w tytułów osiągnięta przez osobę fizyczną od początku roku wyniosła w październiku 37.080 zł

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w związku z pismem z dnia 17 listopada 2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 26 listopada 2004 roku (data wpływu 30 listopada 2004 roku) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach wyjaśnia co na ...

Generowanie strony w 13 ms