Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakładowe budynki mieszkalne

Czy zakup budynku mieszkalnego "pustostanu" na zasadach preferencyjnych w drodze przetargu przez pracownika Lasów Państwowych jest przychodem podlegającym opodatkowaniu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 04.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu zakupu budynku mieszkalnego „pustostanu” na zasadach preferencyjnych w drodze przetarg ...

Jakie są zasady opodatkowania dochodu z tytułu zakupu zakładowych lokali mieszkalnych nabytych w trybie art. 40a ustawy o lasach ? Co należy rozumieć przez cenę rynkową mieszkania ?

W uzupełnieniu pisma znak: DP/415–25/04 z dnia 16 lipca 2004 r., dotyczącego udzielenia informacji dotyczącej opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu zakupu zakładowych lokali mieszkalnych nabytych w trybie art. 40a ustawy o lasach, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. przesyła informacje w tym zakresie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym ...

Stawka podatku VAT dla robót budowlanych w zakładowym budynku mieszkalnym.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art.14a § 1-5 i art. 14b w trybie art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - stwierdzam., że przedstawione we wniosku z 25.04.2006r. stanowisko, iż prace modernizac ...

- w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych na potrzeby osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r. o wydanie in ...

- dotyczy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części przeznaczonych na zakwaterowanie osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r o wydanie in ...

Jaki udział procentowy podatku naliczonego zawartego w cenie materiałów i usług budowlanych będzie przysługiwał do odliczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Wykup mieszkań z nadleśnictwa po preferencyjnej cenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Nabycie mieszkania na preferencyjnych zasadach.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy prawidłowym było wystawienie przez nadleśnictwo na różnicę między ceną rynkową nieruchomości a ceną faktycznie zapłaconą przy zakupie na preferencyjnych warunkach pustostanu przez emerytowanego pracownika Lasów Państwowych PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 30 ms