Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: twórczość ludowa

Jaką stawką VAT opodatkowane są imprezy odbywające się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, np. imprezy folklorystyczno-rozrywkowe ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 30.06.2004 r., uzupełnione w dniu 09.08.2004 r. wyjaśnia: Muzeum Wsi Kieleckiej w ramach statutowej działalności zobowiązane jest do gromadzenia, przechowywania, konserwowania, naukowe ...

Jak opodatkować dochód uzyskany z działalności polegającej na jednorazowym napisaniu książki ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uznał, iż informacja udzielona Panu pismem z dnia 30.08.2004 r., znak: OG/005/185/PDI/2004 w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży książki Pana autorstwa, winna zos ...

Generowanie strony w 24 ms