Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby wiklinowe

Jaką stawką VAT należy opodatkować wyroby z wikliny ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 22.07.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie dotyczy: określenie stawki podatku VAT na ...

Według jakiej stawki podatku należy opodatkować wyroby z wikliny (PKWiU 20.52.15-70.60)?

dotyczy: pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 14.07.2004 r., nr PP-2/005/2/1137/04 w sprawie stawki podatku dla dostawy wyrobów z wikliny (PTWiU20.52.15-70.60) posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji „Cepelia". Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje ocenę prawną zawartą w ww.piśmie: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po ...

Jaką należy zastosować stawkę w podatku od towarów i usług na sprzedawane wyroby z wikliny?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż prz ...

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane wyroby dekoracyjne produkowane z siana, słomy, drewna, wikliny, chrustu i innych materiałów do wypalania ?

Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów dekoracyjnych z siana, słomy, drewna, wikliny, chrustu brzozowego i innych materiałów do wypalania. Wyroby te nie posiadają atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Działalność została sklasyfikowana do symbolu PKD 20.52.Z ? produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wypalania?. Zdaniem Wnios ...

Generowanie strony w 4 ms