Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biżuteria

W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż komisowa biżuterii dawnej i współczesnej po 1 maja 2004 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za antyki uznaje się przedmioty, których wiek przekracza 100 lat i które nie zostały scharakteryzowane jako dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Ponadto art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie towarów używanych – są to ruchome dobra materialne ...

Dotyczy opodatkowania sprzedaży towarów używanych nabytych w ramach umowy komisu od osoby fizycznej.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego biżuterią z metali szlachetnych. W ramach tej działalności prowadzi również sprzedaż komisową biżuterii, gdzie komitentami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące podatnikami podatku VAT. 1). czy przy sprzedaży towarów używanych nabytych od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku VAT w ...

Spółka zamierza zatrudnić przedstawicieli handlowych, Polaków zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, którzy będą podróżowali z towarem po terenie Europy Zachodniej – Państwa Unii Europejskiej – Niemcy, Austrii z towarem (biżuterią srebrną), wyprodukowanym i zakupionym w Polsce lub sprowadzonym z zagranicy przez firmę. Przedstawiciele będą sprzedawać towar w sklepach jubilerskich, wystawiając fakturę w imieniu firmy. Spółka zwróciła się o sprecyzowanie wymaganych dokumentów, sposobu rozliczania i stawki podatku VAT przy powyższych transakcjach.

We własnym stanowisku Strona uznała, iż powyższą sprzedaż należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę, opodatkowaną stawką w wysokości 0%. Dokumentem potwierdzającym wewnątrzwspólnotową dostawę będzie dostarczona przez przedstawiciela podpisana faktura przez odbiorcę. Od towaru, który został dostarczony odbiorcom jako dostawa wewnątrzwspólnotowa firma uzyska zwrot zapłaconego podatku VAT w k ...

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży pamiątek i biżuterii srebrnej zapytujący winien dokonać rejestracji w podatku od towarów i usług?Zdaniem zapytującego nie ma on obowiązku rejestracji w podatku od towarów i usług do momentu przekroczenia ustawowego progu obrotów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Zapytujący zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na handlu pamiątkami i biżuterią srebrną. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewi ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w przypadku sprzedaży zegarków i biżuterii?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.11.2005 r., uzupełnionego w dniu 11.01.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towar ...

Czy przy sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich - pierścionków, łańcuszków, kolczyków itp. podatnik prowadzący Lombard może stosować opodatkowanie marży ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ...

Czy przy sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich opodatkowaniu podlega jedynie marża ze sprzedaży tych wyrobów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie przepisów: art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1,art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 10, ust. 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze ...

dotyczy obowiązku zainstalowania kas rejestrujących w przypadku prowadzenia hurtowej sprzedaży biżuterii srebrnej

Pismem z dnia 24 lipca 2006r. Podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania norm prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zajmuje się hurtową sprzedażą biżuterii srebrnej od roku 2004. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz podatników ...

Czy istnieje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży sztucznej biżuterii z metali nieszlachetnych oraz nie przekroczenia obrotu obligującego do ewidencji za pomocą kasy?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pani działalność w zakresie sprzedaży detalicznej w sklepie od 1985r. Do chwili obecnej nie posiada Pani kasy fiskalnej, gdyż osiągane obroty nie przekroczyły wymaganej kwoty do jej wprowadzenia. Obecnie zamierza Pani wprowadzić do sprzedaży sztuczną biżuterię, tzw. odpustową (korale, spinki, broszki itp.) z plastiku i metali niesz ...

Wnioskodawca świadczy usługi jubilerskie polegające na dokonywaniu napraw zniszczonej biżuterii, wykonywaniu przeróbek oraz pojedynczych wyrobów na zlecenie klientów z materiałów przez nich dostarczonych. Podatnik przy tym nie prowadzi żadnej sprzedaży wyrobów jubilerskich. W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Podatnik jest zdania, że wobec faktu, iż nie prowadzi sprzedaży wyrobów jubilerskich a jedynie świadczy w/w usługi, jest zwolniony od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy.

W myśl § 3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 51, poz. 375) zwanego dalej rozporządzeniem, do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalania się z obowiązku ewidencjonowania podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-3 ...

Generowanie strony w 26 ms