Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby jubilerskie

Czy przy sprzedaży towarów pozostawionych w lombardzie (złoto, srebro, sprzęt RTV) można przyjąć jako podstawę opodatkowania marżę - stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy o VAT? Czy rozliczając podatek VAT od marży przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zakupie towarów opodatkowanych tą metodą?

Odpowiadając na pismo z dnia 18.08.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów nie odebranych z lombardu, w obowiązującym aktualnie stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycz ...

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą i korzystający ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług zwrócił się z pytaniem, czy wprowadzając do obrotu przedmioty z udziałem metali szlachetnych będzie musiał zrezygnować z tego zwolnienia bez względu na wysokość osiągniętego obrotu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 16.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastos ...

Kasy rejestrujące

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 18.08.2006r. w sprawie obowiązku instalacji kasy rejestrującej. U Z A S A D N I E N I E W dniu 18.08.2006r. zwróciła się Pani z pytaniem, ...

Dotyczy opodatkowania dostaw używanych wyrobów jubilerskich wykonanych ze złota lub srebra ( PKWiU 36.22.13 ) prowadzonych w lombardach lub komisach na zasadzie procedury szczególnej.

W dniu 18-08-2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pisemny wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)Według przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek pod ...

Zastosowanie szczególnej procedury przy sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich.

W dniu 04.09.2006 r. Podatnik złożył do tut. organu zapytanie w przedmiocie możliwości zastosowania szczególnej procedury przy sprzedaży używanych wyrobów jubilerskich. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pożyczania pieniędzy pod zastaw różnych towarów, między innymi są to używane wyroby jubilerskie (złote pierścionki, łańcuszki, kolc ...

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyrobów jubilerskich sprzedawanych przez komisanta.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.09.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d ...

Czy w przypadku sprzedaży osobom trzecim używanych wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych, które przeszły na własność lombardu w wyniku nie spłacenia pożyczki w określonym terminie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega marża?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 października 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06 listopada 2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 listopada 2006r. oraz z dnia 18 grudnia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pr ...

Czy Podmiot świadczący usługi w zakresie napraw wyrobów jubilerskich, zobwiązany jest do zainstalowania kasy rejestrującej i prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu tej kasy od 1 września 2006 r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze .zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.09.2006 r. (wpł. 06.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od to ...

Zwolnienie podmiotowe usług pośrednictwa w sprzedaży wyrobów ze srebra.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

sprzedaż używanych wyrobów jubilerskich opodatkowana na zasadzie marży

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms