Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samoobliczanie podatku

1) Czy przywożąc do naprawy z krajów Unii Europejskiej ciągniki rolnicze, Spółka ma prawo do stawki podatku VAT w wysokości 0%? 2) Czy przy zakupie samochodu ciężarowego z państw członkowskich Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek VAT w wysokości 22% w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury? 3) Kiedy Spółka powinna wypełniać wniosek VAT-24?

W przedmiotowym piśmie Spółka zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Czy przywożąc do naprawy z krajów Unii Europejskiej (procedura uszlachetniania czynnego) ciągniki rolnicze oraz maszyny budowlane, Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% i czy na fakturze sprzedaży oprócz numerów NIP VAT UE kontrahenta i swojego ma obowiązek zamieszczać adnotację, że usługa dotyczy pr ...

Akademia w deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. ujęła przedmiotową transakcję w poz. 32 i 33 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast w korekcie do deklaracji za luty 2007 r. Podatnik ujął tą transakcję w poz. 36 i 37, jako dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca ( stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 tej ustawy).

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za ...

Czy będę miał możliwość, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, odliczyć VAT naliczony od należnego do wysokości 60% podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego nie więcej niż 6.000zł.? Czy udzielona pożyczka podlega zwolnieniu z podatku VAT i z podatku od czynności cywilno-prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 37 ms