Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: weksel in blanco

dotyczy zaliczenia w koszty działalności gospodarczej kwoty wynikającej z realizacji weksla in blanco

Pismem z dnia 7.06.2004 r. zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą o udzielenie informacji w następującej kwestii: Hurtownia obuwia „H.” w 1999 r. wystawiła dla właściciela firmy „R.” cztery weksle in blanco o łącznej wartości 250.000,00 zł jako zabezpieczenie umówionych transakcji handlowych. Weksle te zostały zrealizowane bez dostarczenia w zamian żadnego ...

Dotyczy wysokości stawki opłaty skarbowej od weksla in blanco zabezpieczającego zobowiązania w kwocie nie dającej się ustalić w chwili wystawienia weksla

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) po analizie wniosku .................................. z dnia 03 marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji art. 1 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej postanawiam uznać, że przedstawiona przez .............. ...

Czy koszt procesu jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawczyni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Czy ujemne różnice kursowe związane z wyemitowaniem przez Spółkę Weksla oraz późniejszą jego spłatą, dokonaną w formie potrącenia umownego stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Jeżeli z tytułu poręczenia, wspólnik otrzyma wynagrodzenie to czy będzie to dochód z treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy będzie obowiązek potrącenia podatku przez płatnika czy też podatek będzie płacił podatnik w rocznym rozliczeniu, naliczonym według tabeli?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Generowanie strony w 12 ms