Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: agencja ubezpieczeniowa

Czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć, potwierdzone rachunkami, wydatki na zakup ubioru służbowego ( kostium, marynarka, spodnie, buty stosowne do ubioru, itp. )? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: " Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe" w ramach której została zawarta umowa agencyjna z firmą ubezpieczeniową, której integralną częścią jest Regulamin Działalności Agenta oraz załącznik nr 1 do tego regulaminu, który określa standardy ubioru dla osób współpracujących.

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.176 ze zm. ) – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 tej ustawy. Użyty w tym przepisie zwrot „w celu” oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt ...

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowy jest sposób rozpoznania przez Towarzystwo kosztów uzyskania przychodów z tytułu składki reasekuracyjnej - w momencie ujęcia przychodu z tytułu składki zarobionej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 22 ms