Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokale gastronomiczne

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu klientom lokalu gastronomicznego stołu do gry w bilard (symbol PKWiU 92.33.10-00.00)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 30.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja poda ...

Podatnik zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na budowie lokalu użytkowego - baru. W związku z tym pyta czy: - wydatki związane z przedmiotową inwestycją można zaliczyć bezpośredni do kosztów uzyskania przychodów czy też wydatki te powiększają wartość początkową inwestycji, - czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup materiałów i usług związanych z przedmiotową inwestycją

1. Informacja o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy prawa podatkowego wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki o charakterze inwestycyjnym. Przyjęta jest zasada, że tego rodzaju wydatki są rozliczane sukcesywnie, w miarę zużywania się składnika majątku (art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ...

Czy Podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej przejmujący majątek spółki winnien zapłacić podatek ze sprzedaży tego majątku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 14 kwietnia 2005r dotyczące zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości będącej m ...

Zasady opodatkowania sprzedaży lokalu usługowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Czy wydatki ponoszone na obiad (kolację, lunch) z kontrahentami ponoszone na spotkaniu odbywanym w celach biznesowych, a nie w celu okazania przepychu (wytworności itp.) stanowią koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy wydatki na drobny poczęstunek oraz napoje (kawa, herbata) dla kontrahentów w siedzibie firmy są kosztami uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

Czy wydatki ponoszone w związku ze spotkaniami handlowymi (przypadek 2.) na zakup posiłków i napojów, w tym czasami alkoholowymi stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy poniesione wydatki na zorganizowanie pokazu Spółka może zaliczyć w koszty reklamy w całości, czy część wydatków należy uznać za reprezentację?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wydatki na posiłek spożywany w restauracji w czasie spotkania biznesowego, opisany powyżej, zaliczają się do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (zapłata za posiłek w restauracji, poczęstunek klienta podczas spotkania w siedzibie Spółki) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 14 ms