Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi o charakterze ogólnym

W jakim terminie można odliczać VAT z faktur za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wodę, śmieci ?

W przedstawionym zapytaniu podatnik stwierdza, iż art. 86 ust.10 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczący prawa obniżenia podatku należnego, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art.19 ust.13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.Z informacji ...

Według jakiej stawki należy opodatkowac usługę naprawy świadczona w Polsce dla kontahenta niemieckiego ?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonał usługę naprawy zakupionego wcześniej w Niemczech materiału i kosztami naprawy obciążył dostawcę tego materiału, zidentyfikowanego dla potrzeb VAT w Niemczech, opodatkowując usługę stawką 22%. Zasadą ogólną wyrażoną w art.27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) jest, że miejscem świadczenia usł ...

Generowanie strony w 6 ms