Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi kreślarskie

Jak z przedmiotowego pisma wynika, podatnik wykonuje usługi polegające na wykonywaniu różnego rodzaju rysunków technicznych na zlecenie kontrahenta niemieckiego. Głównie są to schematy elektryczne, elektroniczne, wodne, blokowe i obrazowe oraz różnego rodzaju wykresy będące częścią dokumentacji danego wynalazku-projektu. Wątpliwości dotyczą opodatkowania omawianych usług podatkiem od towarów i usług w stanie prawnym po 01.05.2004 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju 2) eksport towarów 3) import towarów 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl ...

Generowanie strony w 9 ms