Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwota zabezpieczenia

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług kaucję zwrotną zabezpieczającą wykonanie przyszłej umowy kupna-sprzedaży?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.07. 2004 r. uzupełnionym pismem z dnia 3.08. 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kaucji zwrotnej zabezpieczającej wykonanie przyszłej umowy kupna sprzedaży, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Z p ...

Czy otrzymanie zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy, w przypadku jeżeli spółka nie przedstawiła w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, spowoduje obowiązek podatowy w podatku VAT oraz obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę otrzymanej zaliczki ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 20.12.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ...

Czy wpłacona kwota zabezpieczenia transakcji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: czy wpłacona kwota zabezpieczenia transakcji stanowi przychód podlegający opodatko ...

Czy wydatki na zapłacenie wadium przetargowego i kwoty zabezieczenia kontraktu, które zostaną zwrócone w terminie późniejszym stanowią koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza, iż pr ...

Czy żądana przez zleceniodawcę kwota zabezpieczenia należytego wykonania prac określonych stosowną umową – jest kosztem uzyskania przychodu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wniosku z dnia xxx o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzys ...

Czy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności art. 22 ustawy, kwoty rękojmi i gwarancji pozostające na rachunku bankowym inwestora można traktować, do dnia ich zwrotu jako koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

wysokość zabezpieczenia akcyzowego (ryczałtowego) (produkcja piwa w składzie podatkowym)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Czy kaucja stanowi koszty uzyskania przychodu - w momencie wpłaty, a w momencie zwrotu - wyksięgowanie z kosztów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Ustalenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego dla przemieszczanego tytoniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 9 ms