Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odroczenie terminu


W dniu 06.03.2001 r. nabyłem nieruchomość zabudowaną, zwaną w dalszej części nieruchomością A, podpisując akt notarialny. W dniu 13.01.2005 r. podpisałem akt notarialny na zakup nieruchomości niezabudwanej, zwanej w dalszej części nieruchomością B. Termin płatności został ustalony na dzień 30.06.2005 r. Środki na zakup nieruchomości B miały pochodzić ze sprzedaży nieruchomości A. W związku z tym, że nieruchomość A nie została sprzedana do dnia 30.06.2005 r. ustaliłem nowy termin płatności na zakup nieruchomości B na dzień 28.02.2006 r. Jednocześnie prowadziłem prace budowlane na nieruchomości B - budowa domu wolno stojącego. Nieruchomość A została sprzedana 04.11.2005 r. W dniu 15.11.2005 r. złożyłem deklarację PIT-23 oraz oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości A na cele mieszkaniowe. Środki te zamierzam przeznaczyć na spłatę odroczonej płatności do dnia 28.02.2006 r. za nieruchomość B oraz na dokończenie budowy domu położonego na tej nieruchomości. Czy faktury VAT na zakup materiałów budowlanych będą wystarczajacymi czty też konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) źródłami przychodów są: odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w s ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie tzw. „ulgi meldunkowej” oraz Ordynacja podatkowa w zakresie terminu płatności podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

zastosowanie zwolnienia od podatku dla czynności polegające na odroczeniu terminu płatności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 25 ms