Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umorzenie warunkowe

Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka ma wątpliwości, związane z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości spłaty umorzonych zobowiązań wobec dostawcy materiałów i towarów, zaliczonych wcześniej do przychodów podatkowych. Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki wynikające z dostaw materiałów i towarów, a następnie zgodnie z art. 12 ust ...

1. Czy umorzenie warunkowe jest przychodem w aspekcie prawa podatkowego i jak jest opodatkowane? 2. Czy umorzenie bezwarunkowe jest przychodem podatkowym, czy obniży nam wartość zadania inwestycyjnego do poziomu rzeczywistej zapłaty?

W dniu 30.05.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Myśliborzu wpłynął wniosek z dnia 25.05.2005 r. zawierający zapytanie o zakresie stosowania przepisów dotyczących przychodów w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 3 lit. a, art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik przy realizacji zadania inwestycyjnego pod na ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzonych odsetek od zaciągniętego kredytu .

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Pani wyrażone we wniosku jako nieprawidłowe U ...

Czy dochód z umorzenia pożyczki, przeznaczony na remonty budynków mieszkalnych będzie dochodem wolnym od podatku, w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W przypadku umorzenia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość tych udziałów/akcji z dnia nabycia darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 13 ms