Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: delegacja ustawowa

Podatnik zapytuje, czy sprzedaż mieszkań i garaży osobom fizycznym, lub wpłaty zaliczek na poczet tych transakcji podlegają ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej.?

Od 2002r. podatnik wykonuje sezonową działalność gastronomiczną i z tego tytułu użytkuje kasę fiskalną. W roku 2004 podatnik w ramach działalności gospodarczej rozpoczął budowę domu mieszkalnego z przeznaczeniem mieszkań i garaży na sprzedaż (wyłącznie w formie aktu notarialnego). Wpłaty od osób fizycznych będą dokonywane na konto bankowe, ale także, zwłaszcza przedpłaty – w formie gotówkowej. Oc ...


Generowanie strony w 9 ms