Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: perfumy


dotyczy nieuznania wydatków na nabycie prezentów, tj. alkoholu, słodyczy, karnetów, kwiatów, perfum, toreb nie oznaczonych logo Spółki , które przekazywane są odbiorcom i gościom, za koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieuznania wydatków na nabycie prezentów, tj. alkoholu, słodyczy, karnetów, kwiatów, perf ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu przez Spółkę przedstawicielom odbiorców i gościom towarów nie oznaczonych logo Spółki, tj.: alkohol, słodycze, kwiaty, perfumy, torby.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 29.06.2007 r. (data nadania na poczcie: 29.06.2007 r.; data wpływu do tutejszego organu: 03.07.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Generowanie strony w 116 ms