Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadzór sanitarny

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT czynności i usług wykonywanych przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nasza działalność była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2004r. informuje : Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz ...

Czy w związku z wykonywanymi czynnościami wynikającymi z ustawowego nadzoru oraz czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonych środków specjalnych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powinna dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług ?

Stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie kontrolne ani podatkowe ...


Czy podlegamy obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko Jednostki zawarte we wniosku z dnia 11.02.2005r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług. U Z A S A D N I E N I E W dniu 11.02.2005r. do Naczelni ...

Czy podlegamy obowiązkowi podatku VAT, jeśli tak to w jakiej stawce?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko Jednostki zawarte we wniosku z dnia 11.02.2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług. U Z A S A D N I E N I E W dniu 11.02.2005r. do Naczeln ...

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przedmiotowym usług, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji N dziale 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 28.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2005r., Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, wykonuje badania czystości powietrza, gleby wody oraz inne badania i analizy laboratoryjne w ramach państwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizując zadania zlecone i finansowane przez państwo, w ramach dochodów własnych, sklasyfiko ...

Czy będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, świadczącym m.in. usługi zwolnione od podatku od towarów i usług, należy realizowaną sprzedaż dokumentować fakturą VAT czy rachunkiem?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2006 r. (data wpływu: 18 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i ...

Usługi świadczone przez PSSE w zakresie: badania wody, badania środowiska pracy oraz badania skuteczności procesu sterylizacji dla jednostek budżetowych państwowych i samorządowych, nie nałożone odrębnymi przepisami, dla realizacji których PSSE została powołana - zwolnione z podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 53 ms