Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: homologacja

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw s ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu ciężarowego, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 19 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

Czy podatnik ma prawo do zwrotu różnicy podatku z tytułu zakupu samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usługoraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używ ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

uzupełnić

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem podatnika z dnia 17.01.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W myśl art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo obniżenia k ...

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska Urzędu w następującej sprawie:Zawarłem umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato (rok produkcji 1999, ładowność 1630 kg, pojemność silnika 1998, trwale wydzielona przestrzeń ładunkowa). Samochód ten nie posiada świadectwa homologacji. Pismo Ministra Finansów z dnia 08.02.2001 r. pozwala na odliczanie podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie samochodów nie posiadających takiego świadectwa pod warunkiem, że są one bezspornie ciężarowe.Czy mogę odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących czynsz leasingowy oraz opłaty leasingowe dotyczących przedstawionego wyżej samochodu w leasingu operacyjnym?Moim zdaniem tak, ponieważ jego wielkość, konstrukcja (trwałe wydzielenie przestrzeni ładunkowej) oraz duża ładowność (powyżej 1,5 tony) świadczą, że jest on ewidentnie samochodem ciężarowym.Wiem, że Urzędy Skarbowe akceptują w/w pismo Ministra Finansów oraz wydają opinie korzystne dla podatników. Dlatego bardzo proszę o odpowiedź w tym konkretnym przypadku. Załączam kserokopię umowy leasingowej oraz dowodu rejestracyjnego samochodu.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r., w którym zwraca się Pan z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej odliczenia podatku VAT z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjnego dot. samochodu marki Fiat Ducato o ładowności 1.630 kg sprowadzonego z zagranicy, na który nie posiada Pan świa ...

Czy mogę odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie używanego samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy (sprowadzony i zarejestrowany jako ciężarowy, dopuszczony do ruchu), w którym dokonano modernizacji nadwozia, która nie spowodowała zmiany rodzaju pojazdu?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2004 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 21.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Stosownie do treści art. 19 ustawy z dnia 8.0 ...

1. Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu nie posiadającego homologacji?

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002r (Dz.U. nr 27, poz. 268 ze zm.) podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów. W ...

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu paliwa do samochodu ŻUK (rok produkcji 1987)? Samochód ten zarejestrowany jest jako samochód ciężarowy lecz nie posiadam jego świadectwa homologacji.

W związku z pismem z dnia 22 lutego 2004r. (data wpływu: 27.02.2004r.), informuje się uprzejmie, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11 poz. 50 ze zm), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. ...

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego, zgodnie z rejestracją wynikającą z dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy jestem jego kolejnym właścicielem i nie posiadam świadectwa homologacji?

Jak wynika z ww. pisma podatnik w dniu 24.12.2003 r. zakupił samochód ciężarowy marki VOLVO V-70 rok produkcji 2003 o ładowności 560 kg. Do przedmiotowego pisma załączono kserokopię aktualnego dowodu rejestracyjnego ww. pojazdu, w którym to dowodzie określono przedmiotowy samochód jako ciężarowy oraz określono dopuszczalną ładowność 560 kg. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji dla ww. samoc ...

Generowanie strony w 9 ms