Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pogotowia lodowego i lodołamania

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług pogotowia lodowego, bądź usług lodołamania, finansowanych ze środków budżetu państwa i mających na celu zapobieganie powodziom?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usł ...

Generowanie strony w 9 ms