Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warunki wydania zaświadczenia

Podatnik podatku od towarów i usług, zarejestrowany jednocześnie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, prowadzący działalność w zakresie importu i handlu samochodami zapytuje o możliwość otrzymania zaświadczenia VAT-25 lub zaświadczenia o zapłacie podatku VAT od przywożonych przez niego z zagranicy samochodów, które są następnie odsprzedawane przed ich rejestracją w kraju.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających: 1. uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub, 2. brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przy ...

Jakie są zasady wydawania zaświadczeń VAT-25 ? Czy powinienem złożyć wniosek VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 do sprowadzonego samochodu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 23.11.2004 r. (wpływ do urzędu 25.11.2004 r.) zapytanie dot. wydania zaświadczenia o uiszczeniu podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu przedstawia się nas ...

Generowanie strony w 4 ms