Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: olej napędowy

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw s ...


Czy podatnik ma prawo „do obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu zakupu oleju napędowego do ciągnika siodłowego”

Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 11.05.2004r. podatnik zakupił ciągnik siodłowy marki RENAULT R-340, który nie ma homologacji fabrycznej. Podatnik prowadzi działalność w zakresie: transport ciężarowy, konkretnie na bazie tego ciągnika transport naczepy – pojemników do przewozu mleka. Ograniczenie w zakresie wysokości kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ...

1. "Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności 649 kg i 697 kg?" 2. "Czy odsetki bankowe na rachunkach bankowych powinny być udokumentowane fakturami wewnetrznymi oraz ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży?"

Działając na podstawie art. 14a § 1i3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu róznicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw ...

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu wózków widłowych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ...

1/Czy nabycie samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji uprawnia Spółkę do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu tego pojazdu?.2/Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujacych zakup oleju silnikowego do w/w samochodu?.

Pismem z dnia 07 lipca 2004r., Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny: Nabywając w miesiącu czerwcu 2004r. samochód ciężarowy do wywozu śmieci, Spółka nie otrzymała od dostawcy świadectwa homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania świadectwa homologacji. Dostawca-importer wyjaśn ...

Wątpliwości podatnika dotyczą: - czy może zwiększyć podatek naliczony o akcyzę zawartą w cenie oleju, - czy może kwotę akcyzy do odliczenia dopisać do rejestru VAT ręcznie.

Zgodnie z § 18 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2003 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 221 poz. 2196), które to rozporządzenie uchyliło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.) w sprawie podatku akcyzowego zmienione m.in. cytowanym przez spółkę rozporządzeniem z dnia 28.07.2003 r., podatnicy nabywający wyroby, o których mowa ...

Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie oleju napędowego do samochodu marki Fiat Ducato 2,5 D o pojemności 2500, o dopuszczalnej ładowności 1015, liczbie miejsc 3?.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu – wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych, o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wynikając ...

Czy mogę odliczyć podatek naliczony zaplacony przy zakupie paliwo do samochodu POLONEZ TRUCK, który nie posiada świadectwa homologacji (składak)?

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) dopuszczalna ładowność pojazdów (samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych) określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojaz ...

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego, oraz gazu wykorzystywanego do napędu samochodów, ustalenia dopuszczalnej ładowności, o której mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04. 54. 535)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 13 lipca 2004r. nr PP/443/IN/58/BT/04, dotyczącej ustalenia dopuszczalnej ładowności, o której mowa w art.86 ust.3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Generowanie strony w 52 ms