Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel komercyjny

Czy dzierżawionie przez Gminę gruntów z przeznaczeniem na cele rolnicze oraz na pozostałe cele, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w planie zagospodarowania ...

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego przekazania licencji na drukowanie książek na cele komercyjne organizacjom pozarządowym i na cele komercyjne pozostałym podmiotom jak również prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego przekazania licencji na drukowanie książek na cele statutowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz organizacjom pozarządowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 21 ms