Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pestycydy

W przedmiotowym piśmie podatniczka zwraca się z pytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży impregnatów i środków grzybobójczych do drewna zawierających pestycydy sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU w grupowaniu 24.20.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 54, poz. 535) podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na podstaw ...

Pytanie podatnika dotyczy stawki podatku na sprzedaż pestycydów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 24.20.15-79.90.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 353), w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi ...

Spółka zapytuje o stawkę podatku dla sprzedawanych preparatów do konserwacji i ochrony drewna.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) postanawiam uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 02 stycznia 2005 r. nr 01/ATB/2005 (data wpływu: 05.01.2005 r.). UZASADNIENIE Wnioskodawca zapytuje o stawkę podatku dla sprzedawanych w obrocie krajowym preparatów ...

Jaką stawka VAT należy stosować przy sprzedaży płynu przeciw komarom i kleszczom ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity-Dz. U. Z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz.607) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług s ...

Zdaniem Spółki, w oparciu o przepisy art. 146 ust. 1 ustawy o VAT, przy sprzedaży ww. produktów należy stosować 3 % stawkę podatku VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać z ...

Czy Spółka może przy sprzedaży wymienionych wyrobów sklasyfikowanych w PKWiU 24.20.14, nie będących wyrobami chemii gospodarczej, stosować 7% stawkę podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 21 ms