Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podpaski higieniczne

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż wkładek higienicznych. Zgodnie z opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych sprzedawane przez Spółkę wkładki higieniczne (będące de facto rodzajem podpasek higienicznych) dla kobiet mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 21.22.12-10.10 „Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue”.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie Podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłowe wskazane przez podatnika klasyfikacje statystyczne wymienionych towarów. Zgo ...

Generowanie strony w 3 ms