Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rekompensaty

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyczn ...

Czy opłata rekompensująca jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 4.12.2003 r. (znak: GK/69/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Sposób opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacanej osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed własciwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiazku obrony.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2004 r. nr FN.WK.3145-1/04, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacan ...

Czy rekompensata z tyt. rozwiązania umowy o pracę w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy korzysta ze zwolnienia zgodnie z art., 21 ust. 1 pkt 3?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz ...

Czy rekompensaty wypłacone z powodu zwolnienia z pracy z winy pracodawcy są zwolnione z opodatkowania?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od wypłaconej rekompensaty z tytułu utraty pracy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z p. zm.) informuje: Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia ...

Czy rekompensaty wypłacane ławnikom wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy odszkodowania z tytułu utraconego zarobku wolne są od podatku dochodowego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 15.04.2004 r. znak: US.VI/I-415-70-II/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji w ...

Czy zasadne jest wystawienie informacji o dochodach PIT-8C uzyskanych z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania wypłaconych przez koło łowieckie członkowi tego koła?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 8.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie uzyskanego w 2003 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania i w związku z ...

Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego wypłacona poborowemu zryczałtowana rekompensata za utracony zarobek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Nr WUP.FN. 355-06/04 z dnia 05.04.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 06.04.2004 r.)- w sprawie opodatkowania wypłacanej poborowemu zryczałtowanej rekompensaty za utracony zarobek informuje, że: z ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana winna być działalności szkoleniowo-doradcza, mająca na celu ograniczenie bezrobocia oraz rozwój przedsiębiorczości, finansowana w 75% ze środków Unii Europejskiej Phare oraz w 25 % ze środków budżetowych ?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004 roku) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w przepisach ustawy oraz w rozporządzeniach wykonawczych, jako opodatkowane obniżoną stawką lub jako zwolnione od opodatkowania. W art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jako zwolnione od opodatkowani ...

Generowanie strony w 13 ms